Defileul Porţile de Fier

Se presupune că Defileul “Porţile de Fier” provine dintr-o veche strâmtoare marină, care făcea legătura între Lacul Panonic, din Vest, şi Lacul Pontic, ce ocupa actualul spaţiu al Câmpiei Romane. Cu timpul, apele fluviului au săpat în şisturile cristaline, graniţe şi călcare cel mai spectaculos defileu european.

Conform unei alte ipoteze, defileul s-ar fi format prin captarea de către un rău, ce curgea spre Lacul Pontic, a unei Dunari vechi, ce curgea spre Lacul Panonic.

Defileul “Porţile de Fier” este caracterizat de o alternanță a sectoarelor de bazinete depresionare cu sectoare înguste, diferenţiate morfologic şi structural. Formele de relief din sectorul de defileu prezintă o bogăţie şi varietate ieşite din comun. Dincolo de Cazanele Mari, apele fluviului pătrund în micul bazinet Dubova, ce are forma unui golf cu aspect semicircular.

În aval de Dubova, Dunărea pătrunde în Cazanele Mici, formate din Ciucaru Mic (313 m), pe stânga, şi Mâli Strbac (626 m), pe dreapta, masive calcaroase de vârsta mezozoica. În acest sector, cu o lungime de circa 3,6 km, albia atinge cea mai mică lăţime din defileu, 150 m. Pereţii verticali ai Ciucarului Mic au un aspect ruiniform, pe poliţele calcaroase făcându-şi loc tufărişuri de liliac sălbatic, cărpiniţa şi scumpie. În aval, peretele de calcar al

Ciucarului Mic este spintecat de pârâul Mraconia, un mic golf al lacului pătrunzând pe Valea Mraconiei spre amonte.

Foto: Romanialibera.ro

[su_custom_gallery source=”media: 676,708,707,706,705,704,703,702,701,700,699,698,697,696,695,694,693,692,691,690,689,688,687,686,685,684,683,682,681,680″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”120″ height=”120″ title=”never”]