Ciucaru Mare şi Cazanele Dunării

Punctul de pornire al excursiei de astăzi …. dealul Ciucaru Mare….. l-a constituit două surse de informaţie care nu sunt folosite de cei care se mulţumesc să traverseze zona cu maşina.

Dealul Ciucaru Mare este de fapt malul românesc al Cazanelor Mari. Şi este totodată şi singurul punct de belvedere asupra acestora, în lipsa unei călătorii cu vaporul pe Dunăre.

După construcţia barajului de la Porţile de Fier I, ridicarea apelor Dunării a impus mutarea şoselei de pe malul românesc prin spatele Ciucarului Mare, odată cu strămutarea localităţii Dubova, situată la poalele acestuia.

La Dubova ajungem pe DN 57, dinspre localitatea Orşova (19km), pe un parcurs pitoresc.

Şoseaua urcă în curbe strânse pentru a coborî apoi în localitatea Ieselnita. De aici, drumul însoţeşte malul stâng al Dunării, unde s-au construit zeci de case de vacanţă în ultimii ani, ajungând până foarte aproape de intrarea în Cazanele Mici.

Malurile se strâng, şoseaua de pe malul sârbesc se ridică la înălţime şi dispare într-un tunel iar cu privirea vrăjită de sălbăticia locurilor, de verticalitatea ameţitoare a pereţilor de stâncă nu ne dăm seama când ajungem la vărsarea Mraconiei în Dunăre.

Deasemenea peisajul e dominat de sculptură megalitică recent terminată: regele Decebal.

Cazanele Mici se continuă la fel de spectaculoase până la deschiderea neaşteptată a golfului Dubova. Chiar de partea cealaltă a foste depresiuni inundate, se zăreşte silueta trapezoidală a Ciucarului Mare, în vârful căruia vom urca azi.

Dunărea sapă în mâlul românesc o curbă pronunţată, şoseaua îi parcurge conturul şi ne aduce în localitatea Dubova. Câteva serpentine mai strânse şi ajungem la punctul de pornire pe traseu. O tăbliţă ne îndreaptă paşii pe marcajul triunghi galben.

Urcăm de la şosea câţiva metri şi intrăm într-o pădurice în care regăsim liliac, carpen dar şi specii de conifere. Poteca urca destul de pronunţat, înscriindu-se pe buza unui ogaş. Marcajul este bun şi ne îndreaptă către culme, printr-un labirint de poteci şi potecuţe spălate de ploi. În spatele nostru încep să se ridice înălţimile molcome ale Almajului. Prin poienile lor, vedem sălaşe şi clăi de fân.

Odată urcuşul terminat (maxim 25 de minute de la plecare), mergem drept pe platou în care încep să răsară stânci. Poteca este lată şi ne conduce fără greş drept înainte.

Ieşim dintre copaci şi în maxim 40 de minute de la plecare ajungem pe buza abrupturilor ce coboară din Ciucaru Mare direct în Dunăre.

Prima imagine este una absolut fanatstica pentru cei mai puţin obişnuiţi cu sălbăticia şi grandoarea peisajului montan : la picioarele noastre se găseşte Dunărea, foarte îngustă în acest sector (250 până la 450 de metri).

Cleanţuri prăpăstioase de calcar alb coboară din locul unde ne aflăm către fluviu. Dincolo, pe malul sârbesc se ridică cu mult deasupra, silueta muntelui Veliki Strbac (768m) iar şoseaua de se unduieşte la câţiva metri deasupra apelor.

Pentru a avea o imagine cât mai completă asupra Cazanelor Mari, putem urma fără dificultate marginea dealului, atât spre sud cât şi spre nord.

Ocolind numeroasele doline care ciuruiesc platoul pe care ne aflăm, în maxim 1 ora putem vedea noi şi noi perspective asupra fluviului şi asupra clisurii. Îndreptându-ne, de pildă, spre nord, ajungem într-un loc unde prin ieşirea din aval a Cazanelor Mari, putem zări Dealul Ciucarul Mic (fratele omonim care străjuieşte Cazanele Mici), o parte din Căzănele Mici şi culmi îndepărtate ale Munţilor Mehedinţi.

Nu trebuie să plecăm fără a ajunge la marginea nordică a Ciucarului Mare de unde avem o largă şi minunată vedere asupra golfului Dubova pe unde am venit.

Revenirea la şosea o facem pe acelaşi drum. Să încercăm să fim atenţi în zonele expuse soarelui pentru că izolarea acestui loc îl face habitatul ideal al viperei cu corn. Putem zări însă, pentru delectarea noastră, broaşte ţestoase, scorpioni şi fluturi.

Deosebit de interesante sunt dolinele de diferite dimensiuni pe care le vom găsi una lângă alta pe platoul Ciucarului Mare: funduri de căldare, uneori cu câte un sorb ce permite drenarea apelor către subteran, perforat şi acesta de cavităţi.

Încercaţi să răpiţi 2 ore din timpul vostru dacă ajungeţi în zonă şi să urcaţi pe Ciucaru Mare.

Veţi avea cu siguranţă ce arata şi ce poveşti!

Foto: Bloguldecalatorii.ro

[su_custom_gallery source=”media: 676,708,707,706,705,704,703,702,701,700,699,698,697,696,695,694,693,692,691,690,689,688,687,686,685,684,683,682,681,680″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”120″ height=”120″ title=”never”]